Start
Upptäck Nyheterna
Tjänster
De arbeten vi utför
Kontakt
Telefon och mail
Referens
Bilder på arbeten
Om oss
Läs om företaget
Pil
testbild
testbild
Information om rut avdraget!

Pil Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2017
Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2017.
Följande förändringar har beslutats
  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.
  • Beskärning och borttagning av träd och buskar började ingå i rutavdraget från och med den 1 augusti 2016. Du kan till exempel göra avdrag för trädfällning om trädet står i vägen när du ska bygga om eller bygga till.
  • Från och med den 1 januari 2017 beviljades installation, underhåll och reparation av till exempel vitvaror, dator, surfplatta, tv och tv-spel. Förslaget gäller om arbetet utförts och betalats från och med den 1 januari 2017.
testbild